Näringsrådgivning

Vad är näringsrådgivning?  Näringsläran dvs näringsfysiologin är som vetenskap drygt 100 år gammal. Här tittar man på kroppens näringsämnen och upptag och kikar på sambanden mellan kost och hälsa, dvs kostvanor och näringsbehov för individen. Ofta kommer man till en näringsrådgivare när man vill ha hjälp med åkommor såsom, dålig mage, stress, dålig sömn, låg energi, PMS, kraftig mensvärk etc. Ohälsa uppkommer ofta om obalans infinner sig i livet och då återtas hälsan bäst genom att man återskapar balansen igen. Detta kan ske genom att ändra matvanor och avsätta vilja och tid, för att ändra riktning och sedan på sikt leda till en märkbar positiv förändring!

Olika delar påverkar din hälsa: kosten du äter påverkar ditt psykiska välbefinnande, hur du mår! Din mentala hälsa påverkar i sin tur hur du agerar i din vardag. Och det kan i sin tur påverka hur du tar upp näringen av kosten! Exempelvis flera hormoner i ditt hormonsystem påverkas av såväl kosten, som av din mentala hälsa! men även av om du tränar och håller kroppen i trim eller ej! Allt hör samman, människan är en helhet! Din kropp är en helhet!

Ibland är det värt att satsa på sig själv!

Screen Shot 2016-06-22 at 16.55.07

 

Add Comment

SwedishEnglish