Varför ska man meditera mera?

Meditation och forskning

Meditation har sedan länge praktiserats i olika former inom österländsk medicin och började spridas i västvärlden på 1960-talet. Sedan dess har forskare undersökt vad meditation egentligen gör med våra sinnen, vår hjärna och kropp. Nu visar ny forskning att regelbunden meditativ träning kan förstärka din koncentrationsförmåga, sänka din stressnivå och förändra din hjärnas fysiska struktur.

 

Redan för 20 år sedan upptäckte forskare att aktiviteten ökar i en rad områden utspridda i hjärnbarken hos en person som är vaken utan att koncentrera sig på något särskilt. Aktiviteten är ett slags bakgrundsbrus. Den minskar om man fokuserar på att lösa en matematisk ekvation eller på något annat som är mentalt krävande. Pausernas bakgrundsbrus är en förklaring till att hjärnan – till skillnad från muskler och många andra organ – slukar ungefär lika mycket energi oavsett om den vilar eller kämpar med en specifik uppgift. Forskning visar att meditation kan förbättra koncentrationen, reducera stress och skapa fysiska förändringar i hjärnan. Olika meditationsformer har olika effekter. 

 


MR-bilder visar fysiska förändringar

Forskarna undersökte 600 personer som delades in i tre grupper. Varje grupp tränades i en meditationsform som de skulle utöva 30 minuter om dagen, sex dagar i veckan i tre månader. MR-bilder visade att hjärnans struktur förändrades och att förändringarna hängde ihop med vilken meditationsform deltagarna hade utövat. Den första gruppen hade tränats i mindfulnessmeditation, och hos den här gruppen såg forskarna en ökning av antalet neuroner i prefrontala cortex – den främre delen av pannloben – som till exempel styr de exekutiva funktioner vi använder när vi försöker förstå och lösa problem.

Meditation sänker stressnivån

De två andra grupperna använde andningsmeditation samt olika övningar utformade för att öka personens självkänsla. I de här grupperna såg forskarna förändringar i limbiska systemet, det hjärnområde som är förknippat med känslomässig reglering. Blodprover visade dessutom att nivån av stresshormonet kortisol hade sjunkit med 51 procent. Sammanfattningsvis: Prefrontala cortex växte under mindfulnessmeditation, medan limbiska systemet växte hos de grupper som gjorde övningar för att stärka självkänslan.

Add Comment

SwedishEnglish